PRŮMYSLOVÉ KAPALINY

Strojírenství, hutnictví, zemědělství, průmysl automobilový, chemický, energetický, potravinářský, lesnictví a průmysl dřevozpracující, tato a mnoha dalších odvětví našeho hospodářství spotřebovávají velké množství specifických průmyslových maziv, kapalin a směsí, které jsou klíčové pro správný chod jejich strojového zázemí.

V našem sortimentu usilujeme o uspokojení i těchto specifických potřeb a nabízíme:

 • Hydraulické oleje
 • Převodové oleje
 • Oleje pro kluzná vedení
 • Oleje pro kompresory
 • Eko oleje a kapaliny
 • Ložiskové oleje
 • Transformátorové izolační oleje
 • Emulgační oleje
 • Řezné a brusné oleje
 • Kapaliny na ochranu proti korozi
 • Oleje pro pneumatická zařízení
 • Technické oleje a chemie

Produkty:

BIPOL 
OLEA Optima ANTIRUST 101
OLEA Optima COOL 70 
OLEA Optima CUT 32
OLEA Optima GARDEN PROFESIONAL 
OLEA Optima KV 68 

OLEA Optima OLJ 46
OLEA Optima UNICUT 22 
OLEA Optima UNILUBEOIL 68 
Q8 Scarlatti 46
Q8 Wagner 68 

Back to Top